ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

analhpseis

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

WorldThinkBank

Η WorldΤhinkΒank σας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνετε ανάληψη σε κάτι που το κατάθεσαν άλλοι για σάς, ενώ εσείς ποτέ δεν το καταθέσατε.
Αναζητώντας συγκεκριμένες αναλήψεις σε συγκεκριμένα θέματα που σας απασχολούν και ζητάτε χρήσιμες απαντήσεις, ανατρέξτε στις «Θυρίδες» και επιλέξτε την πλέον κατάλληλη για να παραλάβετε τις πληροφορίες, που αναζητάτε .
thyrides_front
Μην ξεχνάτε ότι, στη WorldΤhinkΒank, στη Θυρίδα ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ – «1000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΕΝΑ» φυλάσσονται τα πλέον πολύτιμα κοσμήματα Ακαδημαϊκών Γνώσεων σε «Πνευματικές Καταθέσεις» από πολλές εκατοντάδες Πανεπιστημιακών και Ακαδημαϊκών Κέντρων του κόσμου και διατίθενται, εντελώς δωρεάν, στους χρήστες υπολογιστών σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
1000in1
Μετά από την ελεύθερη Ανάληψη μιας Μελέτης, μιας Ιδέας, μιας πατέντας ή μιας ευρεσιτεχνίας από το ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ της WorldΤhinkΒank, πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση για δικό σας όφελος αυτής της ανάληψης, χωρίς την έγγραφη διαβεβαίωση του καταθέτη, το όνομα του οποίου αναγράφεται στο κείμενο της κατάθεσης, και με τον οποίο πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσετε
mancalling
Τυχόν παρανόηση ή σκόπιμη παράβλεψη για την ενημέρωση του καταθέτη από τον οποίο αντλήσατε χρήσιμες πληροφορίες ή παράνομη χρήση συνιστά ποινικό αδίκημα με δικαίωμα του καταθέτη να προβεί σε δίωξη εναντίον σας. Στις περιπτώσεις αυτές, ουδεμία νομική ευθύνη φέρει η WorldΤhinkΒank.
law
Οι αναλήψεις ιδιαίτερα σε Ανακοινώσεις, Συνέδρια, Μελέτες, Βιβλία που αναφέρονται σε κοινοποιήσεις και ενημερώσεις του κοινού χωρίς να συνιστούν «αποκλειστικότητες» και «μοναδικότητες», στην περίπτωση οποιασδήποτε χρήσεως, είναι ελεύθερες στους χρήστες για καλλιέργεια και επεξεργασία βελτιωμένων ιδεών και θέσεων για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού.
self-studying-teachers
Οι αναλήψεις δίδουν το ελέυθερο δικαίωμα Άμεσης Επικοινωνίας με τους καταθέτες για αιτήματα συνεργασιών οποιασδήποτε μορφής Ακαδημαϊκού ή και Επαγγελματικού χαρακτήρα.
Στις μεταξύ καταθετών και αναληπτών αμοιβαίες επικοινωνίες η WorldΤhinkΒank δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με τους συνεργαζόμενους.
teachers