ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΥΛΗ ΦΩΤΟΣ

Άνοιγμα πύλης: 27μ. μήκος x 18μ. πλάτος (όσο και το μήκος της πύλης)

Πλάτος βάσης εκάστου πυλώνα: 12 x 8 μ. μήκος στο επίπεδο της εισόδου.

Ύψος εκάστου πυλώνα: 12μ. από το επίπεδο της εισόδου (πλέον 3μ. ύψος από 2 x 9 = 18 σκαλιά)

Πλάτος άνω άκρου εκάστου πυλώνα: 9 x 16μ.

Κίονες Κεντρικής Πύλης: 3 σειρές από 3 κίονες οριζοντίως. Κάθε σειρά από 3 κίονες καθέτως.

Ύψος κίονος: 8 μέτρα

Πλέον Ύψος κιονόκρανου Δωρικού ρυθμού: 1μ. με τον εχίνο και τον άνω πεσσό.

Διάμετρος βάσης κίονος : 1,2 μέτρα.

Διάμετρος άνω άκρου κίονος: 81 εκατοστά.

Πάνω από τους πυλώνες, τοποθετούνται βάσεις αγαλμάτων 5,70 μέτρα.

Ύψος αγαλμάτων Αθηνάς – Απόλλωνα 7 μέτρα.

Υλικά οχημάτων: Θα αποφασισθεί (ίσως μέταλλο με επίχρισμα κασσίτερου).

Μέτωπο στηριζόμενο στα άνω άκρα των κιόνων της ΠΥΛΗΣ του ΦΩΤΟΣ, που θα φέρει τρίγλυφα και ασπίδες επισχρυσωμένες. Κάτω από τα τρίγλυφα θα γράφει εις μήκος από αριστερά προς τα δεξιά: «ΕΙ ΕΙΡΓΑΣΘΑΙ ΕΠΙ ΤΩ ΚΑΛΩ ΚΑΓΑΘΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΤΕΣΧΗΚΑΣ, ΕΙΣΙΕΙ.»

ΑΕΤΟΙ: Ύψος 4,5 μέτρα (πλάτος – μήκος ανάλογα του ύψους)

Μεταλλικός Τρίποδας με πύρ που θα καίει χωρίς να σβήνει. Συνολικό ύψος: 7 μέτρα με τα 3 πόδια του και τη λεκάνη.

Υλικά: 

Κίονες και κιονόκρανα : Λευκό μάρμαρο

Πυλώνες: Λίθος, ίδιος με το λίθο των τειχών.

Βάσεις αγαλμάτων: Λευκό μάρμαρο

Θα υπάρχουν σε 2 βαθμίδες από το δάπεδο της πλατείας ως το δάπεδο της εισόδου, σκάλες ανά 9 σε κάθε βαθμίδα. Σύνολον ύψους 3μ. όσο και η βάσις των τειχών.

Ύψος κάθε κλίμακας 17 εκατοστά περίπου. 9 x 17 = 3,06 μέτρα

 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

  • Γραφεία Φυλάκων Υπηρεσίας.
  • Εκατέρωθεν της εισόδου της Πύλης, ταμεία εισόδου/εξόδου επισκεπτών.
  • Γραφεία υπηρεσιών εποπτείας ηλεκτρονικής.
  • Διάδρομοι και ασανσέρ εκατέρωθεν για ενδεείς επισκέπτες.
  • Συνολικά, σε κάθε πυλώνα: 4 όροφοι μέσου όρου 120 τ.μ. έκαστος.

 

ΣΤΟΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ

Μία στοά εις το αριστερόν και μία εις το δεξιόν της πλατείας, πρό της ΠΥΛΗς του ΦΩΤΟΣ της HEPTAPOLIS.

Μήκος στοάς: 99 μέτρα

Πλάτος εστεγασμένου χώρου: 6 μέτρα

Πλάτος στοάς μετά κιόνων: 3 μέτρα

Αριθμός κιόνων: 39

Δώματα: Όροφοι 2 άνωθεν του εδάφους και 1 κάτω του εδάφους

Ύψος κάθε ορόφου: 3 μέτρα