Ο ΠΥΡΗΝ

Ο ΠΥΡΗΝ θα ευρίσκεται στο κέντρο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ αλλά και όλης της “HEPTAPOLIS”.
Η διάμετρος του ΠΥΡΗΝΑ θα είναι 100 μέτρα και ως χώρος θα θεωρείται αφιερωμένος στη γνώση του Μικρόκοσμου και του Μεγάκοσμου.
Μέσα στον ΠΥΡΗΝΑ θα υπάρχει η ΘΟΛΟΣ, σε δομικό σχήμα σφαίρας, κατά το ήμισυ πάνω από τη γη και κατά το ήμισυ κάτω από το έδαφος.
Εξωτερικά η ΘΟΛΟΣ θα περιβάλλεται από περιστύλιο 24 κιόνων. Επί του σηκού θα φέρει ζωφόρο παριστώσα σκηνές των αγώνων του ανθρώπου να γνωρίσει μέσω της Επιστήμης τα μυστικά του Σύμπαντος.
Εσωτερικά η ΘΟΛΟΣ θα περιλαμβάνει ένα τεράστιο ηλεκτρονικό πανόραμα του ΜΕΓΑΚΟΣΜΟΥ, στο άνω ήμισυ, και του ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ, στο κάτω ήμισυ της σφαίρας.
Οι «Εσωτερικοί» εκπαιδευόμενοι, στο τελευταίο στάδιο σπουδής τους, θα «εισέρχονται» στο χώρο της ΘΟΛΟΥ για να μυηθούν στην ερμηνεία του «Μυστικού Προγράμματος» που καθορίζει τις «Αρχές Ζωής» του Ανθρώπου, της Φύσης και του Σύμπαντος.
Στο κέντρο της ΘΟΛΟΥ θα υπάρχει η κρυστάλλινη «ΕΣΤΙΑ ΣΦΑΙΡΑ», διαμέτρου 3 μέτρων, μέσα στην οποία θα καίει ένας πυρσός που θα δηλώνει το άδυτον ΦΩΣ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ.
Οι «Εξωτερικοί φοιτηταί» δεν θα μπορούν να εισέρχονται απο το ΖΩΣΤΗΡΑ στον ΠΥΡΗΝΑ του ΚΥΤΤΑΡΟΥ παρά μόνον, όταν γίνουν «Εσωτερικοί».
Την ημέρα ορκομωσίας οι φοιτηταί, θα δίδουν τον ΟΡΚΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ, που θα αφορά σε τήρηση των Νόμων υπέρ των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Ειρήνης των λαών και της προστασίας του Περιβάλλοντος. Εν συνεχεία θα λαμβάνουν μπροστά στην ΕΣΤΙΑ ΣΦΑΙΡΑ το τιμητικό δίπλωμα με τον κότινο ενσωματωμένο επί παπύρου διπλώματος.