Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

Στη μεγάλη περιφέρεια του ΖΩΣΤΗΡΑ θα οικοδομηθεί η καλιμάρμαρη ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ που θα φέρει αίθριες προσόψεις, στον τύπο των στοών της κλασικής ακμής με δωρικούς κίονες και περίτεχνα ζωγραφισμένα κιονόκρανα.
Στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, θα συμμετέχουν όλα τα κράτη – μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα αποτελεί μία οικουμενική συλλογή βιβλιογραφίας κάθε μορφής, από βιβλία, μεμβράνες, παπύρους και μαρμάρινες επιγραφές, μέχρι ηλεκτρονικά CD και DVD.
Το κάθε κράτος, σύμφωνα με τον όγκο πολιτισμού, ιστορίας και παιδείας που διαθέτει, θα έχει και τον ανάλογο χώρο για να τα εκθέτει.
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα συνδέεται ηλεκτρονικά με τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες και πνευματικές συλλογές του κόσμου, για την πληρέστερη πληροφόρηση κάθε πολίτη του κόσμου, σε κάθε γλώσσα.