Η ACROPOLIS ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

Στον υπερυψωμένο βράχο της ACROPOLIS θα οικοδομηθούν:

  1. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
    Διοικητικές Υπηρεσίες της Ακαδημίας, Γραφεία του Δ.Σ. της Ακαδημίας – Αίθουσα Συσκέψεων.
  2. UNITED NATIONS PALACE
    Κέντρο Διασκέψεων Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών
  3. ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ
    Διοικητικές Υπηρεσίες των Βουλευτών της “HEPTAPOLIS”- Αίθουσες Συσκέψεων και Συνεδρίων.