ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως, καθοριστικός σκοπός της HEPTAPOLIS, ορίζεται η κάλυψη της ανάγκης να ενοποιηθούν οι μεγάλες Ακαδημαϊκές, Επιστημονικές και Τεχνολογικές δυνάμεις της Ανθρωπότητος κάτω από μία «κοινή στέγη», να συνεργασθούν και να συμπράξουν με συλλογικότητα, πνεύμα αγαστής επικοινωνίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης στην επίλυση των ζωτικών προβλημάτων του πλανήτη και των ανθρώπων και να βελτιώσουν με τον καλλίτερο τρόπο το βιωματικό και πολιτισμικό επίπεδο των κοινωνιών, σε όλες τις περιοχές του κόσμου.
Με βαθύτατη γνώση της υψηλής ευθύνης για την συγκρότηση και συνεργασία των μεγάλων ενεργών δυνάμεων, ιδιαιτέρως των προηγμένων λαών της Γης, να συναινέσουν και συγκατοικήσουν εντός αυτής της «Κοινής Στέγης»…, …ολοκληρώθηκε μια πλήρης Ακαδημαϊκή μελέτη δημιουργίας μιας Παγκόσμιας Polis(City), της HEPTAPOLIS των Εθνών, η οποία θα δομηθεί -για πρώτη φορά στη γνωστή ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού- σύμφωνα με τα κλασσικά αρχέτυπα, με την Πυθαγόρειο Αρχιτεκτονική των 7 ουρανίων Σφαιρών, τηρούσα σε όλες τις μετρικές της διαστάσεις, πολεοδομικά αλλά και κτηριακά τις Αρχές του Χρυσού Αριθμού 1.618, της Χρυσής Τομής και της Χρυσής Αναλογίας και Συμμετρίας.

Ο Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αλλά και ο σκοπός της HEPTAPOLIS είναι ήδη ολοκληρωμένος σε 3D και δύναται να παραδοθεί σε DVD στους μελετητές του έργου.
Το έργο της HEPTAPOLIS βασίζεται σε μια σύγχρονη άποψη για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και Φιλοσοφία σε συνδυασμό με πολιτιστικούς και επιμορφωτικούς στόχους, για τον επαναπροσδιορισμό και προώθηση της Γνώσης στο πλαίσιο δημιουργικής διαλεκτικής όπου, Τεχνολογικός Πολιτισμός και Εθνική Κληρονομιά των λαών,
έχουν ακόμη πολλά να προσφέρουν.
Φιλοδοξεί να συμβάλει στη προσπάθειά της «δια βίου μάθησης» με την ελεύθερη πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα και στην επιστημονική συνεισφορά των λαών με διάφορες καταβολές και ιστορική πορεία.
Επιδιώκει να λειτουργήσει «καταλυτικά» στην προσέγγιση των λαών, την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία και όχι τον ανταγωνισμό, από όπου και αν προέρχεται.
Αναβάθμιση της τεκμηρίωσης της Γνώσις και του Πολιτισμού.

Επιλέγεται η Ελλάδα και η περιοχή, εγγύς του ιερού των Δελφών, όπου ιστορικά υπήρξε ο χώρος όπου γεννήθηκε, αναπτύχθηκε και βίωσε για πολλούς αιώνες η Δελφική Αμφικτυονία, πόλος συμφιλίωσης, συνύπαρξης και συνεργασίας των λαών της Ελλάδος και του κόσμου.
Η HEPTAPOLIS αποτελεί πολυετές πνευματικό πόνημα του μη κερδοσκοπικού φορέα ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, που προωθεί την υλοποίηση του έργου και διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και δυναμισμό μέσω Διεθνούς δικτύου επιστημόνων καθηγητών, ακαδημαϊκών, διανοητών και τεχνολόγων συνεργατών,
που συγκαταλέγονται μεταξύ των ενεργών μελών του .
Το έργο σχεδιάσθηκε να χρηματοδοτηθεί και να λειτουργήσει από πόρους πλουσίων μελών του, δωρεές, επιχορηγήσεις θεμικών επενδυτών και συνδρομή κοινωνικών οργανώσεων . Σε αυτά, πρέπει να προστεθούν και τα έσοδα από την λειτουργία του έργου καθώς και του Διαδικτυακού τόπου, με στόχο την αυτοχρηματοδότηση του από
τα πρώτα ήδη χρόνια λειτουργίας του!

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η επιτυχία υλοποίησις του έργου βασίσθηκε στην θετική ανταπόκριση των φορέων που σχετίζονται με την φιλοσοφία του έργου, καθώς και τους παγκόσμιους ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς και τεχνολογικούς σκοπούς του.
Το μέχρι τώρα, έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτικούς ομίλους, οργανώσεις και πολιτιστικούς φορείς, περιορίζει στον ελάχιστο βαθμό την ύπαρξη οικονομικών ή άλλων κινδύνων.
Θεωρείται σκόπιμο να τονισθεί ότι, οποιασδήποτε μορφής καθυστέρηση, συνδέεται με την έναρξη διαδικασιών υλοποίησης, και προσθέτει κόστος στον γενικότερα προϋπολογισμό του έργου.
Για τους λόγους αυτούς υπάρχει ήδη οργανωμένη πρόβλεψης, ώστε να μην επηρεασθεί, από τυχόν κινδύνους η υλοποίηση της HEPTAPOLIS.
Οι εκτιμήσεις αυτής της πρόβλεψης, βασίσθηκαν σε προκαταρκτική μελέτη, με τις παρούσες εναλλακτικές λύσεις, στην πρώτη ένδειξη των σχετικών μεγεθών.
Στο μέτρο κάθε οριστικοποίησης, θα γίνεται αναθεώρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων. Ιδιαιτέρως δε, ενδείκνυται η ύπαρξη προβλεπόμενης λύσης στην ευθύνη της περιοχής με την υψηλή πυκνότητα πληθυσμού και τις απαραίτητες υποδομές…

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Επιτάχυνση των διαδικασιών χρηματοδότησης του έργου.
Εξασφάλιση σε πρώτη φάση των αναγκαίων προ-λειτουργικών δαπανών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας απόκτησης της γης και την εκπόνηση των τελικών μελετών που απαιτούνται για την χωροθέτηση και ρυμοτόμηση των έργων.
Αναδιάταξη του φορέα και των συνεργατών του, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες διαχείρισης του έργου.
Διεύρυνση των επαφών του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ, που ανελλειπώς εκδηλώνει επί 30 συνεχή έτη την ενεργό παρουσία του στην Ελληνική και Διεθνή κοινότητα.
Διεύρυνση της πληροφορικής βάσης για στοχευμένη παρουσία του έργου σε φορείς που συγχρηματοδοτούν ανάλογα έργα.
Αξιοποίηση των εμπορικών πλεονεκτημάτων και τα άμεσα/έμμεσα οφέλη που συνεπάγεται η υλοποίησή του.
Επίσπευση διαδικασιών για χωροθέτηση του συνόλου των έργων.
Διαφοροποίηση των φορέων χρηματοδότησης του έργου, με ιδιαίτερη προβολή της πολιτιστικής συμβολής του σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο παγκόσμιος –πανανθρώπινος σκοπός, και η Μαθηματική Γεωμετρική δομή του έργου της HEPTAPOLIS, απετέλεσαν τους βασικούς πυλώνες αναζήτησης και επιλογής του χώρου που θα οικοδομηθεί.
Η Επιστημονική Επιτροπή του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ επέλεξε την περιοχή του Νομού Βοιωτίας, η οποία κείται εντός των ορίων του «Ομφαλού της Γης» του Ιερού του Απόλλωνος, στους Δελφούς, ως ανταποκρινόμενη πλήρως στους Οικουμενικούς σκοπούς της HEPTAPOLIS (Δελφική Αμφικτυονία).
Ως συμπληρωματικά κριτήρια ετέθησαν, ο καλός βαθμός προσβασιμότητας της περιοχής, οι ιστορικές, κοινωνικές και οικοδομικές υποδομές της, οι ελεύθεροι χώροι της για τα πάσης μορφής έργα υποδομών, οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, το μοναδικό τοπίο του ορεινού Παρνασσού στον δυτικό ορίζοντα της HEPTAPOLIS, το Ιερό των Δελφών, σε απόσταση περίπου 22 χιλιομέτρων και η οδική απόσταση των 135 χιλιομέτρων από την πόλη των Αθηνών (περίπου 80 λεπτά) καθώς και η υφιστάμενη οικονομική και κοινωνική υποδομή που απετέλεσαν σημαντικό κριτήριο επιλογής της θέσης.
Η αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό από ειδικούς επιστήμονες και Ακαδημαϊκούς, επέλεξε περιοχή σε μικρή απόσταση από τους Δελφούς, σε οδική απόσταση 1,5 ώρας από την Αθήνα.

 

Αρχιτεκτονική

Οι πλέον εξειδικευμένοι Έλληνες αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, πολεοδόμοι, διακοσμητές και ζωγράφοι, συνεργαζόμενοι με Μαθηματικούς και Γεωμέτρες επιστήμονες δημιούργησαν, για πρώτη φορά στον κόσμο, μια Πυθαγόρεια Πόλη στην οποία ο Χρυσός Αριθμός 1,618 και ο λόγος της Χρυσής Τομής αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία στο σχεδιασμό της, ανταποκρινόμενα πλήρως στο αισθητικό κάλλος και το ζητούμενο «ανθρώπινο περιβάλλον», το οποίο εκ της δομής του, κάνει τον εργαζόμενο και τον επισκέπτη του πιό ευτυχή.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ιδρύθηκε το 1984 και έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της ομάδος εμπειρογνωμόνων που διαθέτει, για να λειτουργεί σαν πολιτιστικός φορέας με την καταχώρησή του στο Υπουργείο πολιτισμού. (αρ. 2407)
Σύμφωνα με τα προσχέδια που έχουν επεξεργασθεί οι αρμόδιες επιτροπές του φορέα, η HEPTAPOLIS θα δημιουργηθή σε ενιαίο χώρο 7.000 στρεμμάτων, επι των οποίων η POLIS θα καλύπτει 2.620 στρέμματα, τα υπόλοιπα δε 4.380 στρέμματα θα αποτελούν περιβάλλοντα χώρο για πολεοδόμηση έργων υποδομών για την ομαλή και διαχρονική λειτουργία της HEPTAPOLIS.
Λεπτομέρειες δίδονται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα που κατανέμεται σε 3 μεγάλα συγκροτήματα. Πέταλο, Ζωστήρ, και Κύτταρο με την Θόλο.
Η HEPTAPOLIS έχει σχεδιασθεί με βάση την ανάπτυξη της Παγκόσμιας Γνώσης στα Γράμματα, τις Τέχνες και τις Επιστήμες, με την συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων, μέσα στο χώρο της Polis, στην οργάνωση και προώθηση της Τεχνολογίας και της Τεχνογνωσίας που απαιτούνται για την διατήρηση της «υγείας» του πλανήτη και των κατοίκων του πλανήτη για την πρόοδο και ευημερία των λαών του κόσμου.
Το σύνολο του έργου έχει σχεδιασθεί με στόχο αναφοράς την αποτελεσματικότερη καλλιέργεια της Γνώσης στην Επιστήμη την Τεχνολογία και την Φιλοσοφία, καθώς και την προοπτική σύνθεσις και βήματος, διαλόγου σε ενιαίο χώρο διεθνούς ακτινοβολίας και επισκεψιμότητος, όπως οι ΔΕΛΦΟΙ.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΦΕΛΗ

Η HEPTAPOLIS, εκτός από την συμβολή της στην εξάπλωση της Γνώσης και του εξανθρωπισμού της Επιστήμης και της Τεχνολογίας θα εξασφαλίζει από πωλήσεις, δραστηριότητες με οικονομικά πλεονεκτήματα τόσο στον Ακαδημαϊκό, Εκπαιδευτικό, Μαθησιακό τομέα, όσο και στον Τουριστικό και Κοινωνικό.
Τα έσοδα της HEPTAPOLIS θα προέρχονται:
α) Από τα διεθνή ερευνητικά –πειραματικά αποτελέσματα των Επιστημονικών φορέων που θα εργάζονται στα «PETALLA» της Polis, χρησιμοποιούμενα παγκοσμίως στη βελτίωση συνθηκών υγείας και του τρόπου ζωής, διαμονής και ευημερίας των πολιτών της Γης.
β) Από την ειδική Ακαδημαϊκή-Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Δημοσίων και Ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων εντός της Polis,
• Από την λειτουργία των Διεθνών Κέντρων Συνεδρίων και Σεμιναρίων.
• Των Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων.
• Των Διεθνών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
• Των προηγμένων οπτικοακουστικών θεαμάτων με πλανητάρια, αίθουσες προβολής ταινιών, αίθουσες Ολογραμμάτων,
• Από τα Διαστημικά συγκροτήματα, παγκόσμιες βιβλιοθήκες, Αρχαιολογικά και άλλα Μουσεία Τέχνης και καταναλωτικών αγαθών.
Οι χρηματικές εισροές προβλέπεται ότι θα καλύπτουν ετησίως ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό για την απόσβεση του έργου.
α)Προβλέπονται επίσης εισροές από:
•Τα εστιατόρια, τις καφετέριες, τα κέντρα αναψυχής εντός της Polis.
• Την είσοδο των εκατομμυρίων τουριστών που θα επισκέπτονται την Polis και τα έσο-
δα της ολοήμερης ξενάγησής τους:
•Στα επιστημονικά κέντρα
•Στην Παγκόσμια Βιβλιοθήκη
•Στα Ακαδημαϊκά-εκπαιδευτικά-καλλιτεχνικά συγκροτήματα.
β) Προβλέπονται δωρεές, χορηγίες και συμμετοχές από:
•Ερευνητικά Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
•Πειραματικά Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• Από χορηγίες και δωρεές θεσμικών χορηγών, Ιδρύματα, Εταιρείες, Τράπεζες και Οργανισμούς.
• Από Ακαδημαϊκές –Επιστημονικές Μελέτες διεθνών Μελετητών σε θέματα Εκπαίδευσης, Τεχνογνωσίας και Τεκμηρίωσης που θα διαμείβονται εντός της HEPTAPOLIS.
• Από την εμπορική εκμετάλλευση των τουριστικών χωριών, των ξενοδοχειακών μονάδων, εμπορικών κέντρων και, γενικά των μονάδων μεταφοράς και παραμονής των επισκεπτών εκτός της HEPTAPOLIS, στον περιβάλλοντα χώρο.

 

Θέσεις εργασίας

Για την οικοδόμηση και ολοκλήρωση του έργου θα εργασθούν, επιστημονικό, καλλιτεχνικό και εργατικό προσωπικό πολλών χιλιάδων ατόμων για μια περίοδο, συνολικά, 8 εως 10 ετών, μέχρι της πλήρους περατώσεως της Polis.
Εκτιμάται επίσης, κατά την περίοδο λειτουργίας της Polis, ότι θα δημιουργηθεί ένας λίαν υψηλός αριθμός θέσεων εργασίας, πλήρους και μερικής απασχόλησης, σε περιόδους διαρκούς αιχμής, διότι κυρίως, ο εισερχόμενος τουρισμός θα είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός για την χειμερινή περίοδο και τουριστικός για την θερινή.
Θεωρείται βέβαιον ότι θα προκύψει αύξηση της τιμής των ακινήτων της περιοχής κατά 60-70%, πλήρης απασχόληση των κατοίκων της περιοχής σε πάσης φύσεως εργασίες και, αύξηση των εισοδημάτων τους σε λίαν ευνοϊκά επίπεδα.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι υπηρεσίες των εγκαταστάσεων της HEPTAPOLIS αφορούν κυρίως σε επισκέπτες με πολιτιστικά ενδιαφέροντα και φιλοσοφικές ανησυχίες, επισκέπτες επιστημονικών κέντρων, επισκέπτες Μουσείων και Εκθέσεων, καθώς και εκπαιδευτικούς – ερευνητικούς φορείς που επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες και τεκμηριωμένες και υπεύθυνες απαντήσεις σε πάσης φύσεως Επιστημονικά, Τεχνολογικά, Εικαστικά και Πνευματικά ερωτήματα, καθώς και σε προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες της HEPTAPOLIS.
Στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του Διαδικτυακού κέντρου τεκμηρίωσης και του διαδραστικού κόμβου πολιτισμού on line, που θα λειτουργούν στη Βιβλιοθήκη «Μέγας Αλέξανδρος» καθώς επίσης και των, Πανεπιστημιακού επιπέδου ιδρυμάτων και κέντρων Ερευνών… οι Σχολές, για την λειτουργία μεταξύ άλλων και ψηφιακών μονάδων διεπιστημονικής Δικτύωσης… η λειτουργία Ολογραμμάτων και ηλεκτρονικών προσομοιώσεων της Θόλου… και άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές μονάδες, με τις προβλεπόμενες υψηλής απόδοσης υποδομές ανοιχτής πρόσβασης στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο της HEPTAPOLIS… αναμένεται να προσελκύσουν και να προσφέρουν «Στέγη» σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, που σήμερα εργάζονται στο πλαίσιο μιας νέας πολιτιστικής αντίληψης για την Παιδεία-Έρευνα και Τεχνολογία, αλλά και δραστηριοποίησή τους, μεμονωμένα και, με περιορισμένη διάχυση των αποτελεσμάτων στις έρευνές τους.
Το έργο, δεν απευθύνεται μόνο σε παραδοσιακούς τουριστικούς επισκέπτες αλλά, κυρίως στην Διεθνή Διανόηση, που της δίδεται η ευκαιρία να εκφρασθεί μέσα από τις Δυνατότητες που της προσφέρουν οι υποδομές της HEPTAPOLIS.
Γι΄ αυτό και η πρόβλεψη του πιθανού αριθμού και της εξέλιξης των επισκεπτών δεν είναι εύκολη.
Όμως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν έρευνες για άλλα παρόμοια θεματικά κέντρα, μουσεία και τεχνολογικά-επιστημονικά ιδρύματα, έγινε μια πρώτη (bottom line) εκτίμηση του αναμενόμενου αριθμού επισκεπτών με αποτέλεσμα:
Να τεκμηριωθεί και αποδειχθεί ως επιτυχής, η υψηλόβαθμη στελέχωση των υπηρεσιών της HEPTAPOLIS και των προγραμματισμένων υποδομών της, καθώς και του συγχρόνου τεχνολογικού εξοπλισμού της που θα υποστηρίζεται επαρκώς από την απρόσκοπτη συγκοινωνιακή πρόσβαση στην POLIS.
Ερευνήθησαν ως ικανές κατηγορίες πιθανών επισκεπτών οι ακόλουθες:
Θεσμικός Τουρισμός, Ακαδημαϊκοί και Πανεπιστημιακοί επισκέπτες, πάσης φύσεως Ερευνητές, Σπουδαστές, Επιστήμονες εν ενεργεία ή ηλικιωμένοι.
Οι περισσότεροι θα διακινούνται οργανωμένοι από τους ενδιαφερομένους φορείς, με βάση τις υποτροφίες και τα προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών.
Επιδιώκεται η αξιοποίηση κονδυλίων διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων για το σκοπό αυτό.
Για τους άνω λόγους, η HEPTAPOLIS, προσφέρει μια αξιόπιστη γέφυρα που διευκολύνει την προσέλκυσή τους.
Ένα πρόσθετο στοιχείο που ελήφθη υπ΄όψιν, είναι η δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος, που θα προέλθει από την επανεπένδυση των κερδών, τις επιχορηγήσεις, τις δωρεές και προσφορές των φίλων της HEPTAPOLIS, αλλά και τα έσοδα από τις συμπληρωματικές δραστηριότητες, καταστήματα, πωλήσεις κ.λπ.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιμάται μια επισκεψιμότητα 7 εκατ. ατόμων σε πλήρη λειτουργία, ετήσια αύξηση 2% τα πρώτα 3 χρόνια και 4% εν συνεχεία, με την ολοκλήρωση του έργου και των αποτελεσμάτων της δημοσιότητας και προβολής του.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η HEPTAPOLIS, με δομημένη επιφάνια 4.200 στρέμματα θα εγκατασταθεί σε μια συνολική έκταση 8.000 στρεμμάτων, που θα ανήκει ιδιοκτησιακά στο Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ.
Η POLIS κείται στον περιφερειακό ορίζοντα του Ιερού των Δελφών και το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, με καλή συγκοινωνιακή υποδομή και πρόσβαση στις κοινωνίες και νοσοκομειακές υποδομές, σε μικρή απόσταση από την περιοχή.
Στο γενικό σχεδιασμό του έργου, έχουν προβλεφθεί συμπληρωματικές συγκοινωνιακές υποδομές, για την εξυπηρέτηση του αυξημένου αριθμού επισκεπτών και προσώπων, με μονιμότερη σχέση στις δραστηριότητες της POLIS (φοιτητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, συνεργάτες, τουριστικούς επισκέπτες).

Η HEPTAPOLIS, με μία μέση εκτιμώμενη επισκεψιμότητα 7 εκατ. επισκεπτών τον χρόνο και μέγιστη, ανά ώρα 40,000, περιλαμβάνει τα παρακάτω λειτουργικά και αυτοδύναμα συγκροτήματα:

ΖωστήρPetallaΚύτταροΠυρήν