ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ

 • ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (Α – Β – Γ)
 • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (Α – Β – Γ)
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ “PETRES”
 • ΧΟΡΗΓΟΙ “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ”
 • ΧΟΡΗΓΟΙ “ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ” ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ “ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ”
 • ΧΟΡΗΓΟΙ “ΑΡΧΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ AMVROSSOS”
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος)
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (Αεροπορικών – Θαλασσίων)
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Εθελοντισμός)
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ για τη βιβλιοθήκη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» της HEPTAPOLIS
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΑΜΕΡΙΚΗΣ – AΦΡΙΚΗΣ – ΑΣΙΑΣ – ΚΙΝΑΣ – ΡΩΣΙΑΣ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ – ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ – ΟΗΕ – UNESCO
 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΗΕ
 • ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Μέγας Χορηγός ορίζεται το άτομο ή η Εταιρεία ή ο Οικονομικός φορέας που θα χορηγήσει για το έργο της HEPTAPOLIS και Αναπτυξιακών έργων της, ποσόν:

ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

Στο προαύλιο της ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ της ΗEPTAPOLIS θα φιλοτεχνηθεί και εγκατασταθεί μαρμάρινος, μνημειακός ανδριάντας, προ της ΣΤΟΑΣ του ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΥ, το θέμα του οποίου θα συναποφασισθεί μεταξύ των αρμοδίων στελεχών των δύο φορέων.

3 ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Χρυσός Χορηγός ορίζεται το άτομο ή η Εταιρεία ή ο Οικονομικός Φορέας, που θα χορηγήσει για το έργο της HEPTAPOLIS και των Αναπτυξιακών έργων το ποσόν :

ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ και μέχρι του ποσού των 2.000.000.000 ΕΥΡΩ.

Οι τρεις (3) «ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ»  θα λαμβάνουν Α ή Β ή Γ τίτλο, αναλόγως του ύψους χορηγίας.

Και στους  τρείς  Χρυσούς Χορηγούς θα φιλοτεχνηθεί και εγκατασταθεί από ένας μαρμάρινος, μνημειακός  ανδριάντας, τοποθετημένος σε μαρμάρινο βάθρο στον προαύλιο χώρο της ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ της  HEPTAPOLIS και προ της ΣΤΟΑΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

Το θέμα του ανδριάντα θα συναποφασισθεί μεταξύ των δύο φορέων.

3 AΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Αργυρός Χορηγός ορίζεται το άτομο ή η Εταιρεία ή ο Οικονομικός Φορέας, που θα χορηγήσει για το έργο της HEPTAPOLIS και Αναπτυξιακών έργων της, το ποσόν:

ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ και μέχρι του ποσού των 999 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ.

Οι τρεις (3) «ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ»  θα λαμβάνουν Α ή Β ή Γ τίτλο, αναλόγως του ύψους χορηγίας.

Και στους  τρείς  Αργυρούς Χορηγούς θα φιλοτεχνηθεί και εγκατασταθεί από ένας μαρμάρινος, μνημειακός  ανδριάντας, τοποθετημένος σε μαρμάρινο βάθρο στον προαύλιο χώρο της ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ της  HEPTAPOLIS και προ της ΣΤΟΑΣ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

Το θέμα του ανδριάντα θα συναποφασισθεί μεταξύ των δύο φορέων.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Η HEPTAPOLIS θα κοσμηθεί στο εσωτερικό της Polis και στους εξωτερικούς της χώρους με αγάλματα, με γλυπτές παραστάσεις, με ανδριάντες, με χορηγικά μνημεία, που θα φέρουν τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα, με ζωγραφικές παραστάσεις  σε τοιχογραφίες και φατνώματα, με επιτοίχιες ψηφιδωτές παραστάσεις και στις οροφές, με διακοσμητικά στοιχεία από μάρμαρο και λίθο.

Θα υπάρχει επίσης γλυπτός διάκοσμος στα τύμπανα των αετωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων και στην Ακρόπολη της HEPTAPOLIS.

O Χορηγός θα δύναται να δηλώνει συμμετοχή με e-mail στο heptapolis@gmail.com και να ορίζει το ποσόν που κατέβαλε στον ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος και να ορίζει με Χ μέσα στο τετράγωνο που ορίζει τα έργα επιλογής του.

Μετά πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του χρηματικού ποσού, το όνομα του Χορηγού θα αναγράφεται στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS, στην σελίδα των Χορηγών και στο ειδικό τμήμα που επέλεξε να διατεθεί το ποσόν των χρημάτων, που κατέβαλε.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ “PLAKES”

Εντός και εκτός των τειχών της HEPTAPOLIS τα δάπεδα θα καλύπτονται με μαρμάρινες  «PLAKES»  διαστάσεων:

α) Εντός των τειχών : Μήκος= 0.80cm –  Πλάτος=0.60cm –  Πάχος=0.3cm

β) Εκτός των τειχών : Μήκος=1m – Πλάτος=0.70cm – Πάχος=0.3cm

Στην ιστοσελίδα heptapolis.com – ΧΟΡΗΓΟΙ, θα αναγράφεται το  όνομα του Χορηγού «PLAKAS» , η ιδιότητά του, η χώρα προέλευσής του και η πόλη διαμονής του. Στο αριστερό μέρος της «PLAKAS» θα αναγράφεται εγχάρακτα ο κωδικός της, σύμφωνα με τον «Οδηγό Κωδικών» στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS, για να μπορεί εύκολα ο Χορηγός να την εντοπίζει, όταν επισκέπτεται την HEPTAPOLIS (βλέπε : ΟΔΗΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ HEPTAPOLIS)

Το κόστος κάθε «PLAKAS» εντός και εκτός των τειχών είναι 400 ευρώ.

Οι «PLAKES» στις τρεις κλίμακες της «Πύλης του Φωτός» συμπεριλαμβανομένου και του εστεγασμένου δαπέδου της, διαστάσεων εκάστης 1m μήκος Χ 0.70cm πλάτος και 0.3cmπάχος, θα έχουν κόστος 1000 ευρώ εκάστη.

Στις υπόλοιπες 6 πύλες της HEPTAPOLIS το κόστος εκάστης «PLAKAS» 0.80cm μήκος Χ0.60cm πλάτος και 0.3cm πάχος θα είναι 400 ευρώ.

Η ασφάλεια των χρημάτων των Χορηγών αναγράφεται λεπτομερώς στη σελίδα «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ»- PLAKAS.

Εάν εντός πέντε ετών, από την κατάθεση της Χορηγίας στον Τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, δεν έχει τοποθετηθεί η “PLAKA” του Χορηγού, στα τείχη της HEPTAPOLIS, οΧορηγός θα έχει το δικαίωμα αίτησης επιστροφής του χρηματικού ποσού, που κατέθεσε, μαζί με τους νόμιμους τραπεζικούς τόκους, που θα έχουν προκύψει από την ημέρα κατάθεσής του. Η εγγύηση ασφάλειας των Χορηγικών καταθέσεων θα είναι Τραπεζική.

Τα έξοδα συντήρησης, στο πέρασμα των αιώνων, των τειχών της HEPTAPOLIS, θα καλύπτονται από νέες δωρεές των Χορηγών του μέλλοντος.

Για ερωτήσεις, που αφορούν αποκλειστικά στην πληρέστερη ενημέρωσή σας και την πρόθεσή σας να γίνεται Χορηγός απευθυνθείτε στο e-mail: heptapolis@gmail.com

Tα 147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Εντός της HEPTAPOLIS, διανεμημένα σε 147 διακριτικά σημεία, θα δεσπόζουν περίοπτα τα Χορηγικά Μνημεία των Δελφικών Παραγγελμάτων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου.

Θα οικοδομηθούν 147 Χορηγικά Μνημεία, στα οποία θα αναγράφεται, σε κάθε ένα χωριστά, ένα από τα Δελφικά Παραγγέλματα, που περιγράφονται κατωτέρω.

Τα Παραγγέλματα θα είναι γραμμένα μόνο στην αυθεντική Ελληνική Γλώσσα, που χρησιμοποίησαν οι Έλληνες Φιλόσοφοι, που τα έγραψαν.

Όμως, ο επισκέπτης της  HEPTAPOLIS θα εφοδιάζεται κατά την είσοδό του στην Polis με έναGPS, το οποίο στρέφοντάς το προς το Χορηγικό Μνημείο και πατώντας καθορισμένο κουμπί, θα μπορεί να διαβάσει σε ηλεκτρονική μορφή και στην μητρική του γλώσσα το αναγραφόμενο κείμενο, καθώς και την φιλοσοφική του ανάλυση και ερμηνεία.

Το κάθε ένα Μνημείο θα είναι φιλοτεχνημένο από σκαλιστό μάρμαρο, θα φέρει  γεωμετρικό, φυτικό αρχαιοελληνικό διάκοσμο με ψηφιδωτές παραστάσεις, γείσο και τύμπανο με ανάγλυφα συμπλέγματα.

Στο κέντρο του Χορηγικού Μνημείου θα τοποθετείται σε ορθοστάτη πεσσό η μαρμάρινη κεφαλή του φιλοσόφου, που έγραψε το κείμενο του Παραγγέλματος.

Σε μία περγαμηνή, στη βάση του Μνημείου, θα χαράσσεται το όνομα του Χορηγού.

Ένα ορειχάλκινο άγαλμα φυσικού μεγέθους, στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του Μνημείου, όμοιο σε όλα τα Χορηγικά Μνημεία, θα παριστά τον Απόλλωνα που νικά τον Πύθωνα.

Η στέγη του Μνημείου θα στηρίζεται σε τρεις Ιωνικούς Κίονες στην πρόσοψη και μαρμάρινο τοιχείο, σε σχήμα Π, με χρυσά κοσμήματα.

Η γενική όψη του Μνημείου παρουσιάζεται σε 3D απεικόνιση, για την πλήρη αντίληψη του Χορηγού.

Εάν εντός πέντε ετών, από της ημερομηνίας κατάθεσης του χρηματικού ποσού, στον Τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, δεν έχει τοποθετηθεί η  το «Χορηγικό Μνημείο του Δελφικού Παραγγέλματος», εντός των τειχών  της HEPTAPOLIS, ο Χορηγός θα έχει το δικαίωμα αίτησης επιστροφής του χρηματικού ποσού, που κατέθεσε, μαζί με τους νόμιμους τραπεζικούς τόκους, που θα έχουν προκύψει από την ημέρα κατάθεσής του. Η εγγύηση ασφάλειας των Χορηγικών καταθέσεων θα είναι Τραπεζική.

Τα έξοδα συντήρησης, στο πέρασμα των αιώνων, των τειχών της HEPTAPOLIS, θα καλύπτονται από νέες δωρεές των Χορηγών του μέλλοντος.

ΧΟΡΗΓΟΙ “PETRES”

Τα τείχη της HEPTAPOLIS χωρίζονται σε ολόκληρη την περιφέρεια, σε 7 ίσα μέρη και συνδέονται μεταξύ τους με 7 πύλες.

Η Κεντρική είσοδος της Polis, η «Πύλη του Φωτός» θα βρίσκεται σε απόλυτη ευθεία με το Εαρινό Ηλιοστάσιο και η νοητή ακτίνα του ήλιου στην ανατολή, στις 22 Μαρτίου κάθε έτους, θα διαπερνά στη μέση την Πύλη του Φωτός και θα τέμνει την Πόλη σε 2 ίσα μέρη.

Τα Ολύμπια Τείχη, σε ολόκληρο το μήκος τους θα επενδυθούν με μαρμάρινες πλάκες, που ονομάζονται “PETRES”, καθέτου τοποθέτησης.

Κάθε “PETRA” θα έχει διαστάσεις70 εκ. σε μήκος, 50 εκ. ύψος και πάχος 3 εκ.

Σε κάθε “PETRA”, στο κάτω δεξιό μέρος, θα χαράσσεται το όνομα της Ακαδημίας, ή  του Πανεπιστημίου, ή του πολίτη, ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, ο οποίος θα πληρώνει το ποσόν των 250 ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ισότιμο με το ποσόν των 250 ευρώ.

Οι “PETRES” στον πυλώνα της «ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» της HEPTAPOLIS, εσωτερικά και εξωτερικά κάθε μία, έχουν κόστος 1000 ευρώ.

Οι “PETRES”  στους πυλώνες των 6 υπολοίπων εισόδων, εσωτερικά και εξωτερικά της HEPTAPOLIS, έχουν κόστος 500 ευρώ.

Κάθε “PETRA”  θα φέρει κάτω και αριστερά, τον αύξοντα αριθμό της ένταξής της στα τείχη, για να την βρίσκει εύκολα ο Χορηγός, όταν επισκέπτεται την HEPTAPOLIS.

Τα ονόματα των Χορηγών θα αναγράφονται, επίσης, με αλφαβητική σειρά στην ιστοσελίδα «HEPTAPOLIS DIGITAL»

Δύναται ο Χορηγός, σε μία ή περισσότερες  “PETRES,να ζητήσει, να μην συμπεριληφθεί το όνομά του στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS.

Τα χρήματα ο Χορηγός τα καταθέτει στον ειδικό ηλεκτρονικό λογαριασμό του φορέα : «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ».

Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης:

Τα χρήματα του Χορηγού θα παραμείνουν στην Τράπεζα κατάθεσης του, στο δικό του όνομα, μέχρι την ημέρα κοινοποίησης από το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ», ότι η “PETRA” του έλαβε τον ατομικό της κωδικό στα τείχη της HEPTAPOLIS και τοποθετήθηκε, με τα στοιχεία που έλαβε από τον ίδιο τον Χορηγό.

Μετά την κοινοποίηση, ο Χορηγός θα υποχρεούται, εντός 5 ημερών, αν έχει οποιαδήποτε αντίρρηση, να την κοινοποιήσει με e-mail, στο Σωματείο, άλλως τα χρήματα του μεταβιβάζονται αυτομάτως στην εταιρεία κατασκευής των τειχών.

Μόλις τα χρήματα μεταβιβασθούν, ο Χορηγός, εφ΄ όσον είναι πολίτης ή εταιρεία ή Πανεπιστήμιο ή άλλος φορέας, θα λαμβάνει τον τίτλο του «Πολίτη της HEPTAPOLIS» και εφ’ όρου ζωής, μετά την έναρξη λειτουργίας της HEPTAPOLIS, θα μπορεί να απολαμβάνει των προνομίων, που αναγράφονται στη σελίδα: ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ HEPTAPOLIS.

Για κάθε μία «PETRA» θα δύναται μόνον, ένας πολίτης, να απολαμβάνει τα “Ειδικά Προνόμια του Χορηγού”.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΣ HEPTAPOLIS

1) ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Ο «Μέγας Χορηγός» αμείβεται με έναν(1) μαρμάρινο ανδριάντα, ύψους μέχρι 5 μέτρων, τοποθετημένο σε διακοσμημένο μαρμάρινο βάθρο ύψους 2 μέτρων, στον αύλιο χώρο της   HEPTAPOLIS, προ της «ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΥ»

Η «ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΥ» στην αριστερή πτέρυγα της «ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»,μήκους 81 μέτρων και πλάτους συνολικού 12 μέτρων, θα φέρει στην πρόσοψή της 30 (τριάντα) κίονες Δωρικού τύπου, από λευκό μάρμαρο, ενώ σε ολόκληρο το μήκος της θα φέρει διαμερίσματα και αποθήκες φύλαξης υλικού αναθηματικών αφιερωμάτων, αγαλμάτων και λοιπών υλικών και σκευών, για αποκλειστική χρήση στις εργασίες της HEPTAPOLIS. Η Στοά θα ανήκει για πάντα στον «ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΣ» και στους νόμιμους διαδόχους του.

 

2) ΟΙ 3 ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι «XΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ»  θα αμειφθούν με 3 μαρμάρινους ανδριάντες, ύψους 5 μέτρων ο κάθε ένας, τοποθετημένοι σε βάθρα ύψους 2 μέτρων έκαστος, στον αύλιο χώρο της HEPTAPOLIS και προ της ΣΤΟΑΣ των ΧΡΥΣΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

Η «ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ» απέναντι, ακριβώς από τη «ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΥ» θα έχει τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις, για τις ίδιες χρήσεις, χωρισμένη σε 3 ίσους χώρους, ένας χώρος για κάθε Χρυσό Χορηγό.

Η  Στοά θα ανήκει, για πάντα,  στους 3 «Χρυσούς Χορηγούς» και στους νόμιμους διαδόχους τους.

 

3) ΟΙ 3 ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι «3 ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ» θα αμειφθούν με 3 ορειχάλκινους ανδριάντες ύψους μέχρι 4 μέτρων ο καθένας, τοποθετημένοι σε μαρμάρινο βάθρο ύψους 2 μέτρων, στον αύλιο χώρο της HEPTAPOLIS, απέναντι ακριβώς από την ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ και προ της «ΣΤΟΑΣ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ»

Οι διαστάσεις της ΣΤΟΑΣ θα είναι 63 μέτρα μήκος, 9 μέτρα πλάτος και θα φέρει στην εμπρόσθια όψη, 18 (δεκαοκτώ) μαρμάρινους κίονες, Ιωνικού ρυθμού.

Σε ολόκληρο το μήκος της  ΣΤΟΑΣ και σε πλάτος 6  μέτρων θα υπάρχουν διαμερίσματα φύλαξης αναθηματικών δωρεών προς την HEPTAPOLIS. Η ΣΤΟΑ θα χωρίζεται σε 3 ίσα μέρη, από 21 μέτρα μήκος έκαστον, που θα ανήκουν στους 3 Αργυρούς Χορηγούς.

Η ΣΤΟΑ θα ανήκει για πάντα στους «3 Αργυρούς Χορηγούς» και στους νόμιμους διαδόχους τους.

4) ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ως ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, χαρακτηρίζονται οι Χορηγοί που προσφέρουν χρήματα για την οικοδόμηση των κτισμάτων της  Polis, ή μηχανολογικούς, ή ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και προγράμματα , σύμφωνα με τις προδιαγραφές ολοκλήρωσης του έργου της HEPTAPOLIS.

Οι ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ έχουν το δικαίωμα επιλογής ανδριάντος ή αγάλματος ή αφιερωματικού μνημείου, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην «ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» της HEPTAPOLIS και το οποίο, θα αναγράφει εγχάρακτα ή ανάγλυφα το όνομά του, ως «Ευεργέτου της HEPTAPOLIS» στη βάση του βάθρου με το έργο Τέχνης, που θα έχει επιλέξει.

Το κόστος του μαρμάρινου ή ορειχάλκινου γλυπτού έργου θα συνυπολογίζεται στο τίμημα της χρηματοδότησης του «ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ» προς την  HEPTAPOLIS, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή του.

Το όνομα και ο τίτλος ως «ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ» θα είναι γραμμένο στις μαρμάρινες πλάκες Ευεργετών της  HEPTAPOLIS, τοποθετημένες στον ΖΩΣΤΗΡΑ  της Polis, στους ηλεκτρονικούς πίνακες που θα αναρτηθούν στα 4  σημεία της  Polis, καθώς και στη λίστα Ευεργετών της Ιστοσελίδας της HEPTAPOLIS.

 

 5) ΧΟΡΗΓΟΙ

Ως «ΧΟΡΗΓΟΙ» χαρακτηρίζονται οι φορείς, ή οι Εταιρείες, ή οι πολίτες, που έχουν την ευγενή διάθεση να πληρώσουν το κόστος για μία, ή δύο ή περισσότερες «PETRES» ή «PLAKES» δαπέδου, ή γλυπτά, ζωγραφικά και άλλα αφιερώματα στο χώρο της HEPTAPOLIS.

Το όνομα του Χορηγού θα αναγράφεται στην «PETRΑ», της οποίας πλήρωσε το κόστος, σε αφιερωματικές πλάκες και για όλους τους Χορηγούς, μέσα στην ειδική στήλη των «ΧΟΡΗΓΩΝ», στην ιστοσελίδα της HEPTAPPOLIS.

Οι «ΧΟΡΗΓΟΙ» θα έχουν το δικαίωμα της Δωρεάν Εισόδου από την ΠΥΛΗ του ΦΩΤΟΣ στο χώρο της HEPTAPOLIS, για περίοδο των 5 πρώτων ετών, από την έναρξη λειτουργίας της HEPTAPOLIS.

 

 

6) ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ HEPTAPOLIS

Ο «ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ» οι «3 ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ» και οι «3 ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ» ονομάζονται |»ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ HEPTAPOLIS|

Το όνομά τους θα αναφέρεται και θα είναι γραμμένο:

α) Στη βάση των Αφιερωματικών Ανδριάντων, μπροστά στις ΣΤΟΕΣ, του αύλιου χώρου της HEPTAPOLIS.

β) Σε μαρμάρινη πλάκα, εκατέρωθεν της ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ της HEPTAPOLIS.

γ) Στην αρχική εσωτερική σελίδα της «ΒΙΒΛΟΥ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΣ HEPTAPOLIS»

δ) Στους ΧΟΡΗΓΟΥΣ της ιστοσελίδας της HEPTAPOLIS.

ε) Σε ολόκληρη την περίοδο οικοδόμησης της HEPTAPOLIS, στα Δελτία Τύπου που θα διανέμονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, θα αναφέρονται οι τίτλοι ή τα ονόματα του ΜΕΓΑ, των 3 ΧΡΥΣΩΝ  και των  3 ΑΡΓΥΡΩΝ  Χορηγών.

στ) Στην ετήσια Εορτή της Ισημερίας, που θα διεξάγεται στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ της HEPTAPOLIS, πέριξ του ναόσχημου κτηριακού συγκροτήματος  της Ακαδημίας των Εθνώνκαι των συγκροτημάτων του ΟΗΕ και της UNESCO, σε ειδική εξέδρα επισήμων, θα μπορούν να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις, δίπλα στους εκλεκτότερους των προσκεκλημένων, ο ΜΕΓΑΣ, οι 3 ΧΡΥΣΟΙ και οι 3 ΑΡΓΥΡΟΙ «ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ HEPTPOLIS».

Των προνομίων θα τυγχάνουν εσαεί και οι εκπρόσωποι απόγονοί τους.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ

Το έργο των Υποδομών και των Αναπτυξιακών έργων της HEPTAPOLIS σε ολόκληρο το Νομό Βοιωτίας, είναι εξαιρετικά μεγάλο.

Διεθνές Αεροδρόμιο, Ελικοδρόμια, Λιμένες για ελλιμενισμό κρουαζιεροπλοίων, Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τρία (3) Νέα Χωριά, τρείς (3) Νέοι Οικισμοί, συγκρότημα οικοδομημάτων Διεθνών Τραπεζικών Φορέων, Εναέριο Τραίνο, Ενεργειακό Πάρκο, διεύρυνση οδών σε Λεωφόρους και πολλά άλλα έργα συνθέτουν ένα οικοδομικό σύνολο, του οποίου οι απαιτήσεις σε Μελέτες και Εφαρμογές είναι εξόχως μεγάλες.

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στους αιτούμενους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για ανάληψη έργων, θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους, το «Ύψος Χορηγίας» που θα επιστρέψουν στην HEPTAPOLIS – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ HOLDING A.E από το ποσόν κάλυψης του έργου, που θα αναλάβουν.

Στην περίπτωση αυτή, τα γραφεία ΜΕΛΕΤΩΝ και ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της heptapolis.com τις διενέργειες των προτάσεων για Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς ή Αναθέσεις έργων, να συμπληρώνουν στο αίτημά τους τα αναλογούντα ποσά χορηγίας.

Οι απαντητικές προτάσεις θα ελέγχονται από την Οργανωτική Επιτροπή και εν συνεχεία θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εντός και εκτός της HEPTAPOLIS θα οικοδομηθούν κέντρα ερευνών και πειραμάτων για το Διάστημα, για την Ατμόσφαιρα και Γεώσφαιρα, την Ιατρική, τις Σπάνιες Παθήσεις, για την Παγκόσμια Παιδεία και την Καταπολέμηση του Αναλφαβητισμού, για τη Διεθνή Οικονομία, την Περίθαλψη των προσφύγων ή των ανθρώπων του 3ου κόσμου, για την Παγκόσμια Φτώχεια και  άλλα.

Αναζητούνται εξειδικευμένοι Χορηγοί με πείρα στα άνω θέματα, που θα συνδράμουν οικονομικά, επιστημονικά, μηχανολογικά και εργασιακά στην ενίσχυση των Ειδικών Δυνάμεων της HEPTAPOLIS για την επίτευξη των πανανθρώπινων σκοπών της.

Απευθυνθείτε στο  e-mail: heptapolis@gmail.com

Δηλώστε τη συμμετοχή σας και τον ειδικό σκοπό που επιδιώκετε με τη συνεργασία σας.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ

Στα πλαίσια αναβίωσης του Πνεύματος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας και με προσήλωση στο «Αγωνιστικό Ιδεώδες» που αναπτύχθηκε στον Κλασσικό Ελληνικό κόσμο, ιδιαίτερα την περίοδο του 5ου προ Χριστού, οι μελετητές της HEPTAPOLIS συνέταξαν πρόγραμμα μηνιαίων και ετησίων Αρματοδρομιών, με επαγγελματικά άρματα και Αρματοδρόμους μέσα σε έναν πρότυπο αγωνιστικό χώρο, το «ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟ της HEPTAPOLIS», στη Νότια πλευρά της Polis.

Το ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟ με χωρητικότητα μέχρι 70.000 θεατών, με πρόβλεψη έργων υποδομών για τη διαμονή των επισκεπτών, με οργανωμένο ιπποφορβείο, τμήμα εκπαίδευσης των Αρματοδρόμων, τμήμα κατασκευής αρμάτων, τμήμα φύλαξης αρμάτων με Μουσειακό χώρο μέσα στον οποίο θα φυλάσσονται έπαθλα, κότινοι καθώς και νικητήρια άρματα, με κοιτώνες και οίκους διαμονής των μόνιμων αρματοδρόμων και των εκπαιδευτών, το Αρματοδρόμιο θα αποτελεί ένα σύγχρονο «πρότυπο συμπεριφοράς φιλάθλων» για τη ομαλή διεξαγωγή κάθε μορφής αγώνα, μέσα σε γήπεδα αγώνων μεγάλου αριθμού θεατών.

Το ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟ θα έχει μαρμάρινες κερκίδες, κερκίδες επισήμων που θα τιμούν με την παρουσία τους αγώνες, ειδικές «ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ» που συνέδραμαν στην οικοδόμηση του Σταδίου, αλλά και Χορηγών του μέλλοντος που θα χρηματοδοτούν μέρος ή σύνολο του κόστους εκάστης αρματοδρομίας.

Στην ανώτατη κερκίδα του Σταδίου, θα υπάρχει Στοά της οποίας οι χώροι θα ανήκουν στους Χορηγούς.

Τα ονόματα των Χορηγών θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS, σε ειδική σελίδα, ενώ οι Μεγάλοι, οι Χρυσοί και οι Αργυροί Χορηγοί θα αναγράφονται σε εγχάρακτες μαρμάρινες πλάκες.

ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Για να έχετε μια άποψη για τον Αρχαίο Οικισμό ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ, πατήστε τον σύνδεσμο : ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ – Αρχαία Πόλις – Οικισμός

Μελετητές του αρχαίου Ελληνικού κόσμου αλλά και απλοί τουρίστες, θα επισκέπτονται τον οικισμό, εγγύς της HEPTAPOLIS, για να «ζήσουν τον τρόπο ζωής των αρχαίων Ελλήνων».

Η εταιρεία κατασκευής του έργου,  στην οποία συμμετέχει και η HEPTAPOLIS –ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ HOLDING Α.Ε., δέχεται προτάσεις χορηγίας και προτάσεις συμμετοχής στο έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email : heptapolis@gmail.com

ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εταιρείες που παράγουν ή διαθέτουν αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, τζιπ, λεωφορεία  για μεταφορά επισήμων προσώπων, επιστημόνων, στελεχών, εργατικού προσωπικού και επιθυμούν να προσφέρουν ένα ή περισσότερα οχήματα, θεωρείται απολύτως απαραίτητο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο : heptapolis@gmail.com

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ)

Μεγάλες αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες που εμπνέονται από το έργο της HEPTAPOLIS και φιλοδοξούν να εγγραφή το όνομά τους στον πίνακα των Χορηγών της ιστοσελίδας της heptapolis.com, θεωρούνται απολύτως χρήσιμες για χορηγίες αεροπορικών ή θαλασσίων εισιτηρίων, για τη μεταφορά του επιστημονικού προσωπικού, από και προς τις πόλεις και τα κράτη της μόνιμης διαμονής τους καθ’ όλη τη διάρκεια οικοδόμησης της HEPTAPOLIS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο : heptapolis@gmail.com

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ : ΕΥΡΩΠΗΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΑΜΕΡΙΚΗΣ – ΡΩΣΙΑΣ – ΚΙΝΑΣ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ- ΑΦΡΙΚΗΣ – ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ.

Μέσα στον πολεοδομικό σχεδιασμό της  HEPTAPOLIS, υπάρχουν μεγάλα Δημόσια κτήρια, γραφεία και εκθεσιακοί χώροι που θα καλύπτουν τις ανάγκες καλλιέργειας των Γραμμάτων και των Τεχνών σε όλα τα κράτη της Γης.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα φιλοξενήσει σε  συγκεκριμένους εκθεσιακούς χώρους, κατανεμημένους σε UNITS, σύμφωνα με τον πολιτισμικό, ιστορικό και τεχνολογικό όγκο της κάθε χώρας και τα 200 κράτη-μέλη του ΟΗΕ.

Το ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ θα είναι ειδικά διασκευασμένο για να εξυπηρετεί λειτουργικά και να επιλύει προβλήματα , που αφορούν στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, στην αξιοποίηση των Τεχνολογικών ευρημάτων, στην συγκρότηση των καλών επικοινωνιακών σχέσεων των Κρατών –Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των  ιδίων αυτών κρατών με τα άλλα κράτη του κόσμου.

Το ΚΤΗΡΙΟ της ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  και το κτηριακό συγκρότημα της ΕΥΡΩΠΗΣ, στο κεντρικότερο σημείο του «ΖΩΣΤΗΡΑ» της HEPTAPOLIS, καθώς και ο γλυπτός διάκοσμος με ανδριάντες, αγάλματα, Αφιερωματικά Μνημεία και ά. στον πέριξ χώρο των κτηρίων, θα ζητηθούν να πραγματοποιηθούν με χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κεχωρισμένα από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ και τα αρμόδια υπουργεία τους, θα ζητηθεί η χορηγία οικοδόμησης της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ της HEPTAPOLIS θα υπάρχουν τρία κτηριακά συγκροτήματα :

 1. Το ΚΤΗΡΙΟ τηςΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
 2. Το ΚΤΗΡΙΟ της UNESCO και
 3. Το ΚΤΗΡΙΟ των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ.

Θα ζητηθεί, να χρηματοδοτηθούν από όλα τα κράτη- μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, από τα ειδικά ταμεία των κρατών – μελών και από την UNESCO.

Θεωρείται χρήσιμο να τονισθεί ότι, ο λειτουργικός ρόλος των τριών αυτών κτηριακών συγκροτημάτων από το επιστημονικό προσωπικό, που θα εργάζεται μέσα στους χώρους του, θα είναι ρόλος υπηρέτησης της ασφάλειας, διατήρησης της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της Γης, της άμιλλας και της συμφιλίωσης, που θα επιδιώκεται με κάθε μέσο από τους Ακαδημαϊκούς ηγέτες της Polis, αλλά και τον δυναμικό συμβουλευτικό βραχίονα των ανθρώπων του Πνεύματος, στην υπηρεσία των Πολιτικών Κέντρων των κρατών της Γης.

Οι ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ, Θα  έχουν το δικαίωμα αιτήματος, το χρηματικό ποσόν που θα καταθέσουν να αφορά σε συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα της HEPTAPOLIS.

Η πλήρης απεικόνιση των κτηρίων και ο σκοπός που θα υπηρετείται εντός των κτηρίων, από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, που θα εργάζεται στους χώρους του, περιγράφεται στο ντοκυμαντέρ HEPTAPOLIS, αλλά και στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ της ιστοσελίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο : heptapolis@gmail.com