δρ. Κωνσταντίνα Παλαμιώτου

Ο όρος «χρήση της γνώσης» στη σύγχρονη εποχή, επιβλήθηκε με τη σημασία, που αρχικά ορίστηκε από τον εισηγητή του Friedrich August Hayek [στο ομότιτλο έργο: Η «Χρήση της Γνώσης στην Κοινωνία» (The use of knowledge in society) είναι ένα ακαδημαϊκό άρθρο γραμμένο από τον οικονομολόγο Φρίντριχ Χάγεκ. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην επιθεώρηση The American Economic Review στο τεύχος του Σεπτεμβρίου του 1945. Γράφτηκε (παράλληλα με τη «Σημασία του Ανταγωνισμού» (The meaning of competition) ως απάντηση στον οικονομολόγο Όσκαρ Λάνγκε και με αφορμή την θέση του τελευταίου για μία κεντρικά οργανωμένη οικονομία. Συμπεριλήφθηκε αργότερα, το 1948, στα κείμενα που απαρτίζουν τον τόμο Individualism and Economic Order (Ατομισμός και οικονομική τάξη )] και διαπραγματεύεται τη διαχείριση της γνώσης και την ανάπτυξη στρατηγικών για την επίτευξη του μέγιστου οικονομικού κέρδους.

Από τη δεκαετία του πενήντα και μέχρι σήμερα, ο όρος αυτός παραμένει μονομερής και αναξιοποίητος ως προς τη συνολική και ουσιαστική σημασία του: την ορθή χρήση της γνώσης, που τοποθετεί δίπλα στον δρόμο , που οδηγεί από τη γνώση στη δύναμη και τη χάραξη ενός νέου- πιο σημαντικού- δρόμου από τη δύναμη στη φρόνηση.» ΡΩΜΗ ΔΕ ΜΕΤΑ ΦΡΟΝΗΣΕΩΣ ΩΦΕΛΗΣΕΝ, ΑΝΕΥ ΔΕ ΤΑΥΤΗΣ ΠΛΕΙΟΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΒΛΑΨΕΝ» (Η σωματική δύναμη,όταν μεν συνοδεύεται από φρόνηση ωφελεί, ενώ χωρίς αυτή μάλλον βλάπτει) μας διδάσκει ο Ισοκράτης. Αν αναλογιστούμε πόσο πιο σημαντική από τη σωματική δύναμη είναι η επιστημονική ισχύς ,καταννοούμε απόλυτα τη σημασία της φρόνησης στον σύγχρονο κόσμο.«ΑΝΗΡ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥΧ Ο ΜΗ ΑΔΙΚΩΝ ΑΛΛ’ ΟΣΤΙΣ ΑΔΙΚΕΙΝ ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΟΥ ΒΟΥΛΕΤΑΙ» (Δίκαιος δεν είναι όποιος δεν κάνει αδικία, αλλά όποιος έχει την δύναμη να την κάνει και δεν θέλει), έτσι ο Φιλήμων θεμελιώνει την αληθινή δύναμη στην ηθική πρόθεση.

Με αυτή την έννοια η Heptapolis αναδεικνύει τη χρήση της γνώσης στον πρώτο παράγοντα αξιοποίησης του παγκόσμιου επιστημονικού δυναμικού επικαιροποιώντας την άποψι του αρχαίου Ελληνικού ιδεώδους για την επιστήμη, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Πλάτωνα (στον διάλογο Μενέξενος): «ΠΑΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ» (Όταν η επιστήμη δεν συνοδεύεται από δικαιοσύνη και από αρετή γίνεται πανουργία και όχι σοφία…)»

πρεμιέρα της ταινίας Heptapolis