politis

Βιογραφικό του Γεωργίου Ι. Πολίτη

 

Δ/νσεις Εργασίας: α) σε ΔΕΚΟ: Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε)

Κηφισίας 99 Μαρούσι  ΤΚ 15124 (συνταξιοδότηση 2/7/2002)

β) ΕΑΒ, Τανάγρα Αττικής

γ) Σύμβουλος Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (1989) επί Τηλεπικοινωνιακών θεμάτων.

δ) EMC, Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών

ε) PMC, Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών

ζ) RAM-EUROPE, Ευελπίδων 5 Αθήνα & εργοστάσιο Ορχομενός Λειβαδιά

η) Τεχν. Εταιρεία NEXTCOM, Δεκελείας & Περισσού 157

θ) Τεχν. Εταιρεία T-SMART, Συγγρού 121

ι) Τεχν. Εταιρεία METAGON Solutions S.A., Λ. Πεντέλης 39Α & Σισμανογλείου 1, Βριλήσσια

 

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Φυσικός και Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός με Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής – Ραδιοηλεκτρολογίας (Master)

 

Β. Επαγγελματική Εμπειρία

 

 1. Εταιρία εργασίας ΔΕΚΟ: OTE A.E

Περίοδος Εργασίας: 1972-2002

Βαθμολογική Εξέλιξη: 1972- 7/1975       Οικονομικός

8/1975-01/1994   Τηλεπ/κός Μηχανικός Ανώτερο Τεχν.Προσ/κό

2/1994-12/1997   Υποδ/ντής /ΤΛ

1/1998-03/2002   Δ/ντης/ ΤΛ

 1. Από τον Ιούνιο του 2002 μέχρι το Μάρτιο του 2004 διετέλεσα μέλος του ΔΣ της ΕΑΒ.

Πέραν των συμβατικών δραστηριοτήτων ως μέλος του ΔΣ συνετέλεσα ως πρόεδρος αρμοδίας επιτροπής για την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Προγράμματος της ΕΑΒ αλλά και την διεύρυνση της προστιθεμένης αξίας των προϊόντων με Ελληνική συμμετοχή.

 1. Κατά την ίδια ως ανωτέρω περίοδο διετέλεσα μέλος του Δ.Σ. της EMC-ΕΛΛΑΣ Α.Ε. –

Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, θυγατρική της ΕΑΒ.

 1. Από τον Σεπτέμβριο του 2002 μέχρι το Μάιο του 2005 εργάστηκα ως Σύμβουλος Διοίκησης στην RAM-EUROPE, όπου συνετέλεσα καθοριστικά στην οργάνωση και αναβάθμιση του εργοστασίου ώστε να προκριθεί στην αξιολόγηση για τη συμφωνία συμπαραγωγής με την Ελλάδα των γερμανικών αρμάτων LEOPARD.
 2. Από τον Ιανουάριο του 2006 έως τον Μάρτιο του 2007 εργάστηκα ως σύμβουλος στην εταιρεία NEXTCOM ειδικά σε θέματα τηλεπικοινωνιακών Μητροπολιτικών δικτύων.
 3. Από τον Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι τον Ιούνιο του 2008 διετέλεσα πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Τ-SMART Α.Ε. με ιδιαίτερη συμμετοχή στα Ευρυζωνικά Δίκτυα των Δήμων.
 4. Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 συμμετείχα ως πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. Τεχνολογικών – Επιχειρησιακών και Εμπορικών Υπηρεσιών METAGON Solutions S.A. με ιδιαίτερη συμμετοχή στα αντικείμενα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Γ. Συμμετοχή σε Επιτροπές δημιουργίας θεσμών, για:

 • Yπεύθυνος οργανωτικής αναδιοργάνωσης του ΟΤΕ το 1979 σε επίπεδα Κομβικών Περιοχών (σημερινός Καλλικράτης ).
 • Μέλος πενταμελούς επιτροπής σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομίας για την εφαρμογή του Θεσμού της Κοινωνικοποίησης στις ΔΕΚΟ.
 • Αξιολόγηση προσωπικού
 • Επιλογή στελεχών με αξιοκρατικά κριτήρια μέσω επιτροπών
 • Βαθμονόμηση Υπηρεσιών με πολυκριτήρια μέθοδο
 • Ανάπτυξη συστήματος Σύνδεσης Αμοιβής με παραγωγικότητα, σε όλες τις βαθμίδες
 • Πιστοποίηση έργου Υπηρεσιών και απόκτησης ISO

 

Δ. Κοινωνική (σχετική με την Υπηρεσία) Δραστηριότητα
 • Το 1985 συμμετείχα σε επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την καθιέρωση στις ΔΕΚΟ του θεσμού της ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 • Το 1985 , ύστερα από πανελλαδικές εκλογές εκλέχτηκα στους εκπροσώπους των εργαζομένων για την ΑΣΚΕ-ΟΤΕ (ΦΕΚ 577/Β/25-9-1985)
 • Το 1989 διορίστηκα στην ΑΣΚΕ-ΕΛΤΑ ως εκπρόσωπος του κράτους (ΦΕΚ 442/Β/9-7-1989)
 • Από τη θέση μου στην ΑΣΚΕ-ΟΤΕ  διεδραμάτισα σημαντικό ρόλο για  τα εξής θέματα:
 • Καθιέρωση Ειδικών Προγραμμάτων (Crash Programme) για την καλυτέρευση της ποιότητας επικοινωνίας σε όλες τις εγκ/σεις του ΟΤΕ
 • Καλλιέργεια διαφορετικής αντίληψης στον καθορισμό τιμολογίων ΟΤΕ, με κριτήρια κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης.
 • Παρουσίαση πρωτοποριακών θέσεων, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης για τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών στα βαλκάνια και αλλαχού.
 • Οργάνωση ημερίδων στην ΑΣΚΕ, για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του ΟΤΕ και των Τηλεπικοινωνιών γενικότερα
 • Οργάνωση Περιφερειακών Συνελεύσεων Κοινωνικού Ελέγχου σε διάφορες μεγάλες πόλεις της χώρας με τη συμμετοχή των περισσότερων ΔΕΚΟ για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων.
 • Συμμετοχή στη διακομματική επιτροπή ελέγχου του απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών στις δικτυακές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ με την απόφαση 301.3/Δ266/28-4-93/Διοικήσεως με κριτήριο την πολυετή εξειδίκευση και γνώση.

 

Ε. Συγγραφικό Έργο
 • Συνέταξα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% τις πολυάριθμες τεχνικές προδιαγραφές της τελευταίας 20ετίας της Υποδ/νσης Συντήρησης Δικτύων ΟΤΕ
 • Συνέταξα σε ποσοστό σχεδόν 80% με ομάδα συνεργατών τα γραπτά τεχνικά βοηθήματα εκτέλεσης έργων και χρήσης εξοπλισμού για το Τεχνικό Προσωπικό του ΟΤΕ
 • Εξέδωσα επιστημονικό τετράτομο έργο με την ομάδα μου για τα Σύγχρονα Τηλεπ/κα Δίκτυα,
 • Εξέδωσα επί τρία συνεχή έτη 1998-1999-2000 ειδική έκδοση για Πανελλαδική Αξιολόγηση Έργου και Υπηρεσιών του ΟΤΕ βάσει συγκεκριμένων διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών.

 

Ζ. Σημαντικές Παρεμβάσεις μου στον ΟΤΕ:

 • Την περίοδο 1979 – 1983 μελέτησα και έθεσα σε εφαρμογή την αναδιάταξη γεωγραφικά και λειτουργικά των υπηρεσιών του ΟΤΕ πανελλαδικά ώστε να διαμορφωθούν από 690 σε 280 κομβικές περιοχές. Επέτυχα έτσι εφαρμογή του σχεδίου ¨Καποδίστριας¨ σημερινό σχέδιο Καλλικράτης για τον ΟΤΕ πριν από 30 χρόνια.
 • Ανάπτυξη καθοριστικού ρόλου για την εφαρμογή CRAS-PROGRAM για την Αναβάθμιση των δικτύων Ρόδου, Αμαρουσίου και Λάρισας και επιδότηση από Ε.Ε.
 • Μετά την ανάληψη καθηκόντων Προϊσταμένου Υ.Σ.Δ εισηγήθηκα και υλοποίησα το πενταετές πρόγραμμα Αναβάθμισης των δικτύων όλης της χώρας και εμπέδωσης προγραμμάτων αναβάθμισης της ολικής ποιότητας επικοινωνίας, προϋπολογισμού 350 εκατομ. EURO.
  • Στην περίοδο 1/1998 με 9/2000 ως Δ/ντης Συντήρησης:
 • Εισηγήθηκα και Υλοποίησα συνολικό πρόγραμμα Αναβάθμισης των Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων δυνάμει του οποίου:

α) μειώθηκαν οι βλάβες σχεδόν σε Ευρωπαϊκά Επίπεδα

β) μηδενίστηκαν ουσιαστικά τα παράπονα

γ) επετεύχθη εξυπηρέτηση του πελάτη κατά 92% στο α΄ 24ωρο

δ) μειώθηκε το κόστος λειτουργίας με ρυθμό 5-6 % ετησίως

ε) κέρδισε τελικά ο ΟΤΕ 100 θέσεις μπροστά στη διεθνή κατάταξη από πλευράς ποιότητας

ζ)  μελέτησα και θεσμοθέτησα τα SLA για τον ΟΤΕ.

 • Έθεσα σε εφαρμογή ευρύτατα προγράμματα:

α) επιμόρφωσης τεχνικού προσωπικού και

β) αλλαγής συστημάτων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πελάτη

 • Στην περίοδο 9/2000 με 3/2002 ως Δ/ντής Διοικητικού Μεγάρου & Μεταφορικών Μέσων ( με ομάδα συνεργατών μου)   εισηγήθηκα:
 • Μελέτη δημιουργίας και λειτουργίας έξυπνων κτιρίων με ασφάλεια στον ΟΤΕ και γενικότερα στις  επιχειρήσεις.
 • Μελέτη διαχείρισης Οχημάτων.

 

Η. Επιχειρησιακοί στόχοι που υλοποίησα – Υπηρεσιακά οφέλη –      Δις΄΄δρχ

 • Εφαρμογή των Κο. Περιοχών       επιχειρησιακός-οργανωτικός                           500΄΄

(ΟΤΕϊκός Καποδίστριας 1980-82)                               εκσυγχρονισμός-οικονομία

 • Μετρήσεις Ποιότητας Επικοινωνίας                     ποιότητα εγκ/σεων υπηρεσιών      χ1
 • Εξασφάλιση Σύγχρονων οργάνων            νέα τεχνολογία-οικονομία            χ2
 • Εγκύκλιοι παραλαβής  έργων                                 ποιοτ. εγκ/σεων- συγχρ. υλικά     χ3
 • Θεσμοθέτηση αριθμοδεικτών                                δυναμικός υπολογ. προσωπικού  χ4
 • Καθιέρωση Δεικτών Βλαβών – ποιότητας –  ποιότητα-έλεγχος-οικονομία        χ5

παραγωγικότητας

 • Μέσα προστασίας εγκαταστάσεων         ποιότητα-ανταγωνισμός                χ6
 • Δημιουργία πρότυπων επιχειρ. σχημάτων        εκσυγχρονισμός-παραγωγικότητα χ7
 • Ανάπτυξη ΠΡΟΜΗΘΕΑ,  ΣΕΣΓ  κ.λ.π.   εκσυγχρονισμός-ανταγωνιστικότητα   100΄΄
 • Αλλαγή μεθόδων εργασίας   ομαδοποίηση έργου-απόδοση          χ8
 • Εφαρμογή θεσμού τεχνίτη οδηγού                   απόδοση-οικονομία                   500΄΄
 • Εφαρμογή CRAS-PROGRAM     αξιοποίηση πόρων προγ/των Ε.Ε.             10΄΄
 • Εφαρμογή προγρ/των αναβάθμισης 70% ανταγωνιστικότητα-ποιότητα  450’’
 • Προώθηση επιμόρφωσης Τεχν. Προσ/κού     παραγωγικότητα-οικονομία               χ9
 • Μείωση λειτουργικού κόστους     από 1994-2000, 5-6% ετησίως                   χ10
 • Αναβάθμιση εξυπηρέτησης πελατών    περίπου 62% σε 6 χρόνια                       χ11
 • Αναβάθμιση διεθνούς κατάταξης ΟΤΕ      περίπου 100 θέσεις σε 6 χρόνια             χ12
 • Δραστηριοποίηση στα επιχειρ. δίκτυα ξεκίνησε αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα χ13
 • Θεσμοθέτηση SLA στον ΟΤΕ    ξεκίνησε αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα    χ14
 • Μελέτη έξυπνων κτιρίων              μελέτη-εισήγ. υπάρχει-ανταποκρ. όχι               χ15
 • Μελέτη διαχείρισης οχημάτων       μελέτη-εισήγ. υπάρχει-ανταποκρ. όχι       χ16
 • Ενιαίο βλαβοληπτικό Κέντρο      μελέτη – υλοποίηση – εκπαίδευση          χ17
 • Μελέτη βαθμονόμησης Υπηρεσιών        επιχειρ. εκσυγχρονισμός-οικονομία         χ18
 • Μελέτη αξιολόγησης Προσ/κου και            εκσυγχρονισμός-δικαιοσύνη-απόδοση χ19

επιλογής στελεχών

 • Πιστοποίηση έργων Υπηρεσιών και          ξεκίνησε-προχωρεί με αργούς ρυθμούς χ20

απόκτησης ISO

 • Συνέταξα άνω του 50% των τεχνικών         σωστές επιλογές υλικών-διαφάνεια-

προδιαγραφών  της  Υ.Σ.Δ.  ΟΤΕ                   οικονομία                                            χ21

 • Συνέταξα άνω του 80% των βοηθημάτων      σωστή ενημέρωση και εκτέλεση        εκτέλεσης έργου  του Τεχν. Προσ/κού           έργων με προδιαγραφές                      χ22
 • Εξέδωσα το τετράτομο έργο             ολοκληρωμένο έργο στις Τηλεπικοινωνίες

Σύγχρονα Τηλεπ/κα Δίκτυα                  για τη διεύρυνση της τεχνικής γνώσης          χ23

 • Εξέδωσα επί τρία συνεχή έτη την      χαρακτηρίζει μια περίοδο που καταγράφεται

Αξιολόγηση Έργου και Υπηρεσιών  ΟΤΕ  η απόδοση όλων στην τεχν. Υποστήριξη  χ24