ΙΔΡΥΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ

Kaorlina & Paul Foundation logo

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Από το 1980 χέρι-χέρι, ο Παύλος Πισσάνος και η σύζυγός του Καρολίνα αγωνίσθηκαν για την ίδρυση του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, για να επιτύχουν τη δημιουργία της HEPTAPOLIS σε ηλεκτρονική μορφή, που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κέντρο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στις 3 Νοεμβρίου του 2014, η Καρολίνα, μετά από μακροχρόνια πάλη με την σπάνια νόσο ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση), έφυγε για την Άλλη Ζωή.

Ο Παύλος Πισσάνος δεν έμεινε μόνος. Η μεγάλη ομάδα των πιστών του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ στάθηκε με αμέριστη πίστη δίπλα του, τον βοήθησαν να σταθεί «όρθιος» και όλοι μαζί συνέχισαν τον αγώνα, για την πραγματοποίηση του οράματος της HEPTAPOLIS.

Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός «Μαχητών του Πνεύματος» αγωνίζονται για την επίλυση  των προβλημάτων, που αφορούν στην ολοκλήρωση του γιγαντιαίου αυτού εγχειρήματος.

Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές, Επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, Επιχειρηματίες, Τραπεζίτες, Οικονομολόγοι, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών εργάζονται σε όλους τους τομείς των απαιτούμενων δράσεων, κάνοντας πραγματικότητα ένα έργο που πολλοί το αποκαλούν απλά «απίστευτο  όραμα».

Το Ίδρυμα «ΚΑΡΟΛΙΝΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ», μέσα στο οποίο συμμετέχει το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ, θα υποδέχεται τις πάσης φύσεως χορηγίες και ευεργεσίες, που θα καταθέτουν οι πολίτες και όλοι οι φορείς από όλο τον κόσμο, βοηθώντας ο κάθε ένας ανάλογα με τη δική του δυνατότητα, στην πραγματοποίηση του έργου.

Ένας μεγάλος Μηχανισμός Ελέγχου από Νομικούς και Οικονομικούς Ελεγκτές, έχει ήδη συγκροτηθεί για την διασφάλιση των εισερχομένων χρηματικών ποσών, που θα καταθέτουν στο Ίδρυμα οι «πιστοί του οράματος».

Το Ίδρυμα ελέγχεται από ειδικό Νομικό και Λογιστικό Μηχανισμό, που εξασφαλίζει την ακέραιη διανομή των χρημάτων στην εταιρεία «HEPTAPOLIS-Ανώνυμη Αναπτυξιακή-Εμπορική HOLDING – Α.Ε», που ηγείται και συμμετέχει στις 24 θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη σχεδιασθεί για τον προγραμματισμό των έργων της HEPTAPOLIS και των έργων υποδομών της, σε ολόκληρη την έκταση του Νομού Βοιωτίας (Αεροδρόμιο, Ελικοδρόμιο, Λιμάνια, Ξενοδοχεία, Τουριστικές και Εργαστηριακές εγκαταστάσεις, Ενέργεια, Λύμματα, Απορρίμματα, και άλλα).

Ολόκληρο το σύστημα Ελέγχου, Κατανομής, Διανομής και χρηστής Διαχείρησης του χρήματος των χορηγών, θα τελεί υπό την άγρυπνη προστασία του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής και Επιστημονικής Επιτροπής και των Οικονομικών Επιτροπών του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ.

Θεωρείται χρήσιμο να τονισθεί  ότι, έχουν προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες διεργασίες ώστε τα  χρηματικά ποσά των χορηγών για την οικοδόμηση των έργων της HEPTAPOLIS, να τύχουν του απαραίτητου σεβασμού και εκτίμησης «φόρος τιμής των σημερινών γενεών στις μελλοντικές γενεές των κοινωνιών του κόσμου».

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ “PLAKES”

Εντός και εκτός των τειχών της HEPTAPOLIS τα δάπεδα θα καλύπτονται με μαρμάρινες  «PLAKES»  διαστάσεων:

α) Εντός των τειχών : Μήκος= 80cm –  Πλάτος=60cm –  Πάχος=3cm

β) Εκτός των τειχών : Μήκος=100cm – Πλάτος=70cm – Πάχος=3cm

Στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS στην κατηγορία – ΧΟΡΗΓΟΙ, θα αναγράφεται το  όνομα του Χορηγού της κάθε «PLAKAS», η ιδιότητά του, η χώρα προέλευσής του και η πόλη διαμονής του. Στο αριστερό μέρος της «PLAKAS» θα αναγράφεται εγχάρακτα ο κωδικός της, σύμφωνα με τον «Οδηγό Κωδικών» στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS, για να μπορεί εύκολα ο Χορηγός να την εντοπίζει, όταν επισκέπτεται την HEPTAPOLIS (βλέπε : ΟΔΗΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ HEPTAPOLIS)

Το κόστος κάθε «PLAKAS» εντός και εκτός των τειχών είναι 400 ευρώ.

Οι «PLAKES» στις τρεις κλίμακες της «Πύλης του Φωτός» συμπεριλαμβανομένου και του εστεγασμένου δαπέδου της, διαστάσεων εκάστης 100cm μήκος x 70cm πλάτος και 3cm πάχος, θα έχουν κόστος 1000 ευρώ εκάστη.

Στις υπόλοιπες 6 πύλες της HEPTAPOLIS το κόστος εκάστης «PLAKAS» 80cm μήκος x 60cm πλάτος και 3cm πάχος θα είναι 400 ευρώ.

Η ασφάλεια των χρημάτων των Χορηγών αναγράφεται λεπτομερώς στη σελίδα «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ»- PLAKAS.

Εάν εντός πέντε ετών, από την κατάθεση της Χορηγίας στον Τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, δεν έχει τοποθετηθεί η “PLAKA” του Χορηγού, στα τείχη της HEPTAPOLIS, οΧορηγός θα έχει το δικαίωμα αίτησης επιστροφής του χρηματικού ποσού, που κατέθεσε, μαζί με τους νόμιμους τραπεζικούς τόκους, που θα έχουν προκύψει από την ημέρα κατάθεσής του. Η εγγύηση ασφάλειας των Χορηγικών καταθέσεων θα είναι Τραπεζική.

Τα έξοδα συντήρησης, στο πέρασμα των αιώνων, των τειχών της HEPTAPOLIS, θα καλύπτονται από νέες δωρεές των Χορηγών του μέλλοντος.

Για ερωτήσεις, που αφορούν αποκλειστικά στην πληρέστερη ενημέρωσή σας και την πρόθεσή σας να γίνεται Χορηγός απευθυνθείτε στο e-mail: heptapolis@gmail.com

Χορηγία : Tα 147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Εντός της HEPTAPOLIS, διανεμημένα σε 147 διακριτικά σημεία, θα δεσπόζουν περίοπτα τα Χορηγικά Μνημεία των Δελφικών Παραγγελμάτων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου .

Θα οικοδομηθούν 147 Χορηγικά Μνημεία, στα οποία θα αναγράφεται, σε κάθε ένα χωριστά, ένα από τα Δελφικά Παραγγέλματα, που περιγράφονται κατωτέρω.

Τα Παραγγέλματα θα είναι γραμμένα μόνο στην αυθεντική Ελληνική Γλώσσα, που χρησιμοποίησαν οι Έλληνες Φιλόσοφοι, που τα έγραψαν.

Ο επισκέπτης της HEPTAPOLIS κατά την είσοδό του στην Polis θα εφοδιάζεται με ένα GPS, το οποίο στρέφοντάς το προς το Χορηγικό Μνημείο και πατώντας καθορισμένο κουμπί, θα μπορεί να διαβάσει σε ηλεκτρονική μορφή και στην μητρική του γλώσσα το αναγραφόμενο κείμενο, καθώς και την φιλοσοφική του ανάλυση και ερμηνεία.

Το κάθε ένα Μνημείο θα είναι φιλοτεχνημένο από σκαλιστό μάρμαρο, θα φέρει γεωμετρικό, φυτικό αρχαιοελληνικό διάκοσμο με ψηφιδωτές παραστάσεις, γείσο και τύμπανο με ανάγλυφα συμπλέγματα.

Στο κέντρο του Χορηγικού Μνημείου θα τοποθετείται σε ορθοστάτη πεσσό η μαρμάρινη κεφαλή του φιλοσόφου, που έγραψε το κείμενο του Παραγγέλματος.

Σε μία περγαμηνή, στη βάση του Μνημείου, θα χαράσσεται το όνομα του Χορηγού.

Ένα ορειχάλκινο άγαλμα φυσικού μεγέθους, στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του Μνημείου, όμοιο σε όλα τα Χορηγικά Μνημεία, θα παριστά τον Απόλλωνα που νικά τον Πύθωνα.

Η στέγη του Μνημείου θα στηρίζεται σε τρεις Ιωνικούς Κίονες στην πρόσοψη και μαρμάρινο τοιχείο, σε σχήμα Π, με χρυσά κοσμήματα.

Η γενική όψη του Μνημείου παρουσιάζεται σε 3D απεικόνιση, για την πλήρη αντίληψη του Χορηγού.

Εάν εντός πέντε ετών, από της ημερομηνίας κατάθεσης του χρηματικού ποσού, στον Τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, δεν έχει τοποθετηθεί η  το «Χορηγικό Μνημείο του Δελφικού Παραγγέλματος», εντός των τειχών της HEPTAPOLIS, ο Χορηγός θα έχει το δικαίωμα αίτησης επιστροφής του χρηματικού ποσού, που κατέθεσε, μαζί με τους νόμιμους τραπεζικούς τόκους, που θα έχουν προκύψει από την ημέρα κατάθεσής του. Η εγγύηση ασφάλειας των Χορηγικών καταθέσεων θα είναι Τραπεζική.

Τα έξοδα συντήρησης, στο πέρασμα των αιώνων, των τειχών της HEPTAPOLIS, θα καλύπτονται από νέες δωρεές των Χορηγών του μέλλοντος.

ΧΟΡΗΓΟΙ “PETRES”

Τα τείχη της HEPTAPOLIS χωρίζονται σε ολόκληρη την περιφέρεια, σε 7 ίσα μέρη και συνδέονται μεταξύ τους με 7 πύλες.

Η Κεντρική είσοδος της Polis, η «Πύλη του Φωτός» θα βρίσκεται σε απόλυτη ευθεία με το Εαρινό Ηλιοστάσιο και η νοητή ακτίνα του ήλιου στην ανατολή, στις 22 Μαρτίου κάθε έτους, θα διαπερνά στη μέση την Πύλη του Φωτός και θα τέμνει την Πόλη σε 2 ίσα μέρη.

Τα Ολύμπια Τείχη, σε ολόκληρο το μήκος τους θα επενδυθούν με μαρμάρινες πλάκες, που ονομάζονται “PETRES”, καθέτου τοποθέτησης.

Κάθε “PETRA” θα έχει διαστάσεις 70cm σε μήκος, 50cm ύψος και πάχος 3cm.

Σε κάθε “PETRA”, στο κάτω δεξιό μέρος, θα χαράσσεται το όνομα της Ακαδημίας, ή  του Πανεπιστημίου, ή του πολίτη, ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, ο οποίος θα πληρώνει το ποσόν των 250 ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ισότιμο με το ποσόν των 250 ευρώ.

Οι “PETRES” στον πυλώνα της «ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» της HEPTAPOLIS, εσωτερικά και εξωτερικά κάθε μία, έχουν κόστος 1000 ευρώ.

Οι “PETRES”  στους πυλώνες των 6 υπολοίπων εισόδων, εσωτερικά και εξωτερικά της HEPTAPOLIS, έχουν κόστος 500 ευρώ.

Κάθε “PETRA”  θα φέρει κάτω και αριστερά, τον αύξοντα αριθμό της ένταξής της στα τείχη, για να την βρίσκει εύκολα ο Χορηγός, όταν επισκέπτεται την HEPTAPOLIS.

Τα ονόματα των Χορηγών θα αναγράφονται, επίσης, με αλφαβητική σειρά στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS.

Δύναται ο Χορηγός, σε μία ή περισσότερες  “PETRES,να ζητήσει, να μην συμπεριληφθεί το όνομά του στην ιστοσελίδα της HEPTAPOLIS.

Τα χρήματα ο Χορηγός τα καταθέτει στον ειδικό ηλεκτρονικό λογαριασμό του φορέα : «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ».

Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης:

Τα χρήματα του Χορηγού θα παραμείνουν στην Τράπεζα κατάθεσης του, στο δικό του όνομα, μέχρι την ημέρα κοινοποίησης από το «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ», ότι η “PETRA” του έλαβε τον ατομικό της κωδικό στα τείχη της HEPTAPOLIS και τοποθετήθηκε, με τα στοιχεία που έλαβε από τον ίδιο τον Χορηγό.

Μετά την κοινοποίηση, ο Χορηγός θα υποχρεούται, εντός 5 ημερών, αν έχει οποιαδήποτε αντίρρηση, να την κοινοποιήσει με e-mail, στο Σωματείο, άλλως τα χρήματα του μεταβιβάζονται αυτομάτως στην εταιρεία κατασκευής των τειχών.

Μόλις τα χρήματα μεταβιβασθούν, ο Χορηγός, εφ΄ όσον είναι πολίτης ή εταιρεία ή Πανεπιστήμιο ή άλλος φορέας, θα λαμβάνει τον τίτλο του «Πολίτη της HEPTAPOLIS» και εφ’ όρου ζωής, μετά την έναρξη λειτουργίας της HEPTAPOLIS, θα μπορεί να απολαμβάνει των προνομίων, που αναγράφονται στη σελίδα: ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ HEPTAPOLIS.

Για κάθε μία «PETRA» θα δύναται μόνον, ένας πολίτης, να απολαμβάνει τα “Ειδικά Προνόμια του Χορηγού”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Έφ’ όσον το αποφασίσετε, μπορείτε να καταθέσετε το ποσόν που επιθυμείτε στον Λογαριασμό :

και σε συνέχεια να κάνετε αίτημα στο e-mail : heptapolis@gmail.com για τους γενικούς σκοπούς της HEPTAPOLIS ή τον ειδικό σκοπό για συγκεκριμένο έργο της HEPTAPOLIS, που επιθυμείτε να διατεθούν τα χρήματα που καταθέσατε.

Το αίτημα σας θα απαντηθεί απαραιτήτως, συνοδευόμενο από την Ευχαριστήριο επιστολή του Ιδρύματος.

Επισημαίνουμε ότι :

Τo ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ είναι βασικός μέτοχος του Ιδρύματος «ΚΑΡΟΛΙΝΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ».