ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΧΑΠ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Dr Δανιήλ Ευαγγελία Πνευμονολόγος- Φυματιολόγος

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) κατά την Αμερικάνικη Θωρακική Εταιρεία, είναι μία νοσολογική οντότητα  η οποία οφείλεται σε χρόνια βρογχίτιδα ή /και πνευμονικό εμφύσημα και  χαρακτηρίζεται από μειωμένη ροή αέρα (στους αεραγωγούς), η οποία δεν είναι πλήρως αναστρέψιμη μετά βρογχοδιαστολή και μπορεί να αποφευχθεί και να αντιμετωπισθεί. Αυτή η μείωση της ροής του αέρα (απόφραξη) είναι συνήθως προοδευτικά επιδεινούμενη και αποτελεί παθολογική φλεγμονώδη αντίδραση των πνευμόνων σε ποικίλους τοξικούς παράγοντες (συνηθέστερα ο καπνός του τσιγάρου).

Η διάγνωση της ΧΑΠ επιβεβαιώνεται  από το μέγιστο εκπνευστικό σπιρογράφημα στο οποίο, η παρουσία του λόγου FEV1/ FVC< 70% αποτυπώνει την μειωμένη ροή του αέρα, η οποία δεν είναι πλήρως αναστρέψιμη μετά τη βρογχοδιαστολή (Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 1991). Υπάρχουν διαγνωστικές δοκιμασίες, όπως η FEF25-75 % (Morris JF, et al, 1971), (ΑΤS Statement, 1991),  η κλίση της  φάσης ΙΙΙ της καμπύλης Ν2 (Buist AS, et al, 1973), ο ολικός ενεργός χρόνος, ο τμηματικός  ενεργός  χρόνος για την πρώιμη ανίχνευση της νόσου των μικρών αεραγωγών και  την  πρώιμη  διάγνωση καπνιστών με φυσιολογική σπιρομέτρηση (Thorax, 1980).

Στην παρούσα μελέτη συγκρίναμε την FEF25-75 %, την κλίση της φάσης ΙΙΙ του αζωτογραφήματος, τον ενεργό χρόνο στο τμήμα  60-70% της FVC (ΤEFFP7) για την πρώιμη ανίχνευση της νόσου  των μικρών αεραγωγών σε 27 καπνιστές (άνω των 10 ετών) με χρόνιο βήχα- παραγωγή πτυέλων και φυσιολογική σπιρομέτρηση, σε 13 καπνιστές με ΧΑΠ σταδίου Ι (GOLD I) και σε 24 φυσιολογικά άτομα μη καπνιστές.

Η μελέτη διενεργήθηκε στο Εργαστήριο Παθοφυσιολογίας της Αναπνοής της Α΄Πνευμονολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο « Η Σωτηρία».

περισσότερα…